mccs.gr - Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Πιστοποιημένων Εκτελωνισμών

Εξουσιοδοτημένος Οικονομικός Φορέας

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Φορολογίας © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2007-2013

Κριτήρια Χορήγησης ΑΕΟ

Ποια είναι τα κριτήρια για τη χορήγηση της άδειας του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα;

Σύμφωνα με το άρθρο 5α του Καν. 648/2005 τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας οικονομικός φορέας προκειμένου να του χορηγηθεί η άδεια του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα περιλαμβάνουν:

 

 Κατάλληλο Ιστορικό Τελωνειακής Συμμόρφωσης

Το κριτήριο πληρείται εάν κατά τα τρία τελευταία χρόνια πριν από την κατάθεση της αίτησης δεν έχουν διαπραχθεί σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας από:

 •        Τον αιτούντα
 •        Τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή ελέγχουν τη διοίκησή της
 •        Το νόμιμο αντιπρόσωπο του αιτούντα σε τελωνειακά θέματα
 •        Τον υπεύθυνο της εταιρείας για τα τελωνειακά θέματα

Ικανοποιητικό σύστημα διαχείρισης εμπορικών και κατά περίπτωση, μεταφορικών καταχωρήσεων

Το κριτήριο πληρείται όταν ο αιτών τηρεί ικανοποιητικό σύστημα εμπορικών και κατά περίπτωση μεταφορικών καταχωρίσεων, το οποίο επιτρέπει τη διενέργεια κατάλληλων τελωνειακών ελέγχων. Ενδεικτικά οι απαιτήσεις μπορεί να αφορούν:

 •        Στο λογιστικό σύστημα
 •        Στο σύστημα εφοδιαστικής
 •        Στις προσβάσεις και στη γενικότερη διαχείριση
 •        Στην ασφάλεια των πληροφοριών
 •        Στο προσωπικό

 

Αποδεδειγμένη Χρηματοπιστωτική Φερεγγυότητα

Η χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα νοείται ως υγιής οικονομική κατάσταση, η οποία είναι επαρκής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αιτούντα, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εκάστοτε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το κριτήριο πληρείται εάν η χρηματοπιστωτική φερεγγυότητα αποδεικνύεται για τα τελευταία τρία χρόνια πριν από την αίτηση.

Κατάλληλες προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας (μόνο για την άδεια ΑΕΟF)

Οι όροι ασφάλειας και προστασίας θεωρείται ότι πληρούνται εάν ο αιτών τηρεί συγκεκριμένες απαιτήσεις σε σχέση με:

 •        Την ασφάλεια των εγκαταστάσεων
 •        Κατάλληλους ελέγχους πρόσβασης
 •        Την ασφάλεια των φορτίων
 •        Τις διαδικασίες διαχείρισης των αδειών/εγκρίσεων
 •        Την ασφάλεια των εμπορικών τους εταίρων
 •        Την ασφάλεια του προσωπικού
 •        Την ενημέρωση/εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και προστασίας